Nieuwe aansluitingen

2 augustus 2014 Walter Geen categorie

Brugge,15 augustus 2014

Aan de nieuwe spelers

U wenst aan te sluiten bij K.F.C. Brugse Leeuwkens. In naam van het bestuur heet ik U van harte welkom in onze vereniging.
Welke zijn nu Uw verplichtingen?
1.- Dringend 2 identieke pasfoto’s bezorgen op het secretariaat. en aansluitingskaart ondertekenen voor diegenen die nog niet in orde zijn.
2.- In geval van dringende oproepen uw telefoon en/of Gsm nummer ,uw e-mail
en naam ziekenkas en adres laten geworden op het secretariaat Rond den Heerdstraat 5 8000 Brugge (kan per e-mail)
3. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 50 € uitsluitend te storten op onze rekening
BE12 0001 6226 1192 bij betaling krijg je een formulier sportprikkel (voor een gedeeltelijke terugbetaling ziekenkas)
4. Je kan ons ook volgen en lid worden op onze pagina facebook Brugseleeuwkens en website www.brugseleeuwkens.be
Wij wensen U verder veel voetbalgenot.
Met sportieve groeten,
secretaris
Maertens Walter