vanaf 1948

40 jaar K.F.C. Brugse Leeuwkens 1948-1988


Aansluitingsformulier 1949]

Op 10 augustus 1949 richtte de toenmalige secretaris van K.F.C. Brugse Leeuwkens, heropgericht in 1948, Henri J. Janssens, (zie geschiedenis vanaf 1936), een verzoek tot aansluiting bij het Brugs Liefhebbersverbond. Dit verbond ontstond in 1948.
Het toenmalig elftal speelde 7 maal kampioen in dit verbond namelijk in 1954, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 en 1976. Wie herinnert zich niet de grootse duels met Milka Knokke, Sparta Uitkerke, V.H.I.B, Racing Brugge en S.K. Sint Gillis enz.
De Brugse Leeuwkens speelden onafgebroken gedurende 30 jaar in dit verbond welke het na een twistpunt, zou verlaten en toetreden tot het zeer bloeiend arbeidersverbond in 1979.

Hoogten en Laagten

Het spreekt vanzelf dat geel-zwart ook hoogten en laagten heeft gekend gedurende de eerste 40 jarig van haar bestaan, maar wat de moeilijkheden en tegenslagen ook waren, steeds heeft zij stand gehouden en geen enkele maal kwam bij het bestuur de gedachte op er het bijltje bij neer te leggen. Integendeel, met verbeten vastberadenheid, werden de tegenheden van welke aard ze ook waren, bevochten en overwonnen. Het mag dan ook wel gezegd worden dat het daaraan te danken is dat de Brugse Leeuwkens hun huidige bloei te danken hebben. Voegen wij hieraan toe, dat eveneens de getrouwheid aan hun club vanwege menigvuldige spelers, die wij hebben gekend hebben, mede hebben geholpen aan het geheel. In de loop der jaren hebben wij ook enkele trouwe mensen verloren zoals F. De Muynck, R. Van Tongerloo en niet het minst onze Ere-Voorzitter August Declerck, die geen enkele wedstrijd van zijn Leeuwen wilde missen en tot zijn laatste dagen steeds aanwezig was. Een voorbeeld voor velen. Trouwens gedeelten van deze tekst die u nu leest zijn nog van zijn hand.

Geef aan Caesar………

Het zal wel niet ongepast zijn hier een verdiende hulde te brengen aan enkele figuren welke zich in die veertig jaar lieten opmerken.
De Secretarissen : Aanvankelijk was H. J. Janssens (†) de spil van de ploeg om in 1952 opgevolgd te worden door J. Decock. In 1956 was het F. Coens die hem opvolgde. Deze was niet alleen gewetensvol secretaris maar bovendien stond hij als keeper verschillende jaren tussen de palen. In 1961 was het de beurt aan Maertens Walter om de fakkel over te nemen en zijn fakkel brand nog steeds.
De voorzitter was Georges Cauwels (†), die gedurende vele jaren, niet alleen de touwtjes hield maar ook de club in het verbondsbestuur vertegenwoordigde. In 1961 werd hij door zijn broer Michel Cauwels (†) opgevolgd.
Ook de vroegere lokaalhoudster van Cafè Tuinwijk: Yvonne Lahousse (†) en Cafè Normandie: Chrisaghona en haar echtgenoot Gaston Cauwels, bij wie wij zovele jaren regelmatig onze bestuur- en algemene vergaderingen hielden, zijn wij trouwens voor de veelvuldige diensten dank verschuldigd. Dit geldt trouwens ook voor lokaalhoudster Margriet (†) en haar echtgenoot Lucien Willems (†).
Het bestuur bestond uit enthousiaste vrijwilligers die vele jaren meedraaiden.
Zoals daar zijn: ons aller Wilfried Neyrinck (†) die reeds menig werkje met zijn hamer opknapte (met tussenin een mopje) en die samen met zijn dochter Patsy reeds jaren de zondagmorgen op post staan.
De gekende uitgever Robert Verlinde (†) met zijn nooit aflatende gedrevenheid om alles in perfecte staat af te leveren.
Jo Declerck ondervoorzitter (onnavolgbaar lijnentrekker) specialist ter zake en samen met Robert de zaterdag mannen.Pol Devos om overal en samen met dochter Sabrina bij te springen.

K.F.C. Brugse Leeuwkens de Kampioenenploeg

[ Jubileum 1959 – 10 jarig bestaan

Wanneer wij met fierheid wijzen op de getrouwheid van zijn leden, dan hebben wij zonder de minste twijfel reden om prat te gaan op de verrichtingen van de geel-zwarte Leeuwkens.
Zeven maal kampioen in het Liefhebbers verbond.
Vier maal kampioen zondag competitie Arbeidersvoetbalbond.(1981, 1983, 1986, 1989).
Vijfvoudig bekerwinnaar zondagcompetitie Arbeidersvoetbalbond (1980, 1981, 1983, 1984, 1986)
Bekerwinnaar Vlaamse vleugel arbeidersvoetbal in 1981.
Winnaar Beker van Belgiê Nationaal arbeidersvoetbalbond in 1981.
Niet allen is daar de eerste zondagploeg maar in 1974 werd onder impuls van Jo Declerck (ondervoorzitter)
K.F.C. BRUGSE LEEUWKENS 2 gesticht. Deze ploeg speelde kampioen in 2de Afdeling zondag in 1981. Deze ploeg groeide uit een groep jonge spelers van 17 jaar, die per seizoen een 30-tal wedstrijden tegen Engelse ploegen speelden. In 1975 werd K.F.C. Brugse Leeuwkens 3 boven de doopvont gehouden opnieuw onder zijn leiding. Deze ploeg trad aan in de zaterdag competitie en steeg naar 3e afdeling in 1981, waar het nog steeds speelt. Maar Jo zou Jo niet zijn, het stichten zit hem waarlijk in het bloed. In 1986 kwam hij met de veteranen K.F.C. Brugse Leeuwkens Old Stars aandraven. Na een moeilijke start schijnen zij nu eindelijk van de grond te komen.

Dank aan allen

Het doet ons werkelijk plezier om na zo vele jaren enkele oude getrouwen van het eerste uur weer te vinden op ons terrein. Zoals F. Coens en H.J. Janssens welke er niet voor terugschrok om zich opnieuw aan te sluiten om ons te steunen, waarvoor hartelijke dank.
Tot het besluit en niet in het minst zijn wij dank verschuldigd aan onze Sponsor Zakenkantoor DUDAL & SLABBYNCK, welke ons onafgebroken gedurende 20, jawel twintig jaar reeds van de nodige uitrustingen hebben voorzien en zij bij deze gelegenheid niet voor terugschrokken eens een maaltijd aan te bieden. Onze welgemeende dank en oprechte dank Heren Dudal (†) & Slabbynck.
Zulke mensen vinden wij zelf niet in het prof leven terug.
Ook de getrouwen die in goed en slecht weer onze mannen komen aanmoedigen zijn we zeer erkentelijk voor hun morele steun.
De adverteerders in ons clubbad die in 1987 voor het eerst werd gepubliceerd, onder de deskundige leiding van Robert Verlinde (†) mogen wij niet vergeten.
Mogen wij dan ook hopen om de Brugse Leeuwkens naar een unicum in het liefhebbers voetbal te helpen en in 1998 haar gouden Jubileum te vieren.
Met dank aan onze betreurde Ere-Voorzitter August Declerck.
Voorgaande tekst dateert van 1988

Krantenknipsels

Zilveren Jubileum 1984

Kampioen 1972

Ontvangst Stadhuis 1972

Foto’s stadhuis zilveren jubileum 1974